keskiviikko 8. tammikuuta 2020

Kuulumisia Keniasta 1/2020


Joululoma Keniassa alkaa olla ohi, ja tytöt ovat palailemassa takaisin kouluun. Koulu alkoi
tammikuun kahdeksas päivä.Joululomalla kaksi tyttöä osallistui musiikkikilpailuun, jossa he saivat kansallisen tason tunnustusta. Joululoman ohjelmaan on kuulunut myös mm. vuohen teurastus. Vuohen teurastus tarkoittaa tietenkin myös vaihtelua ruokavalioon.Tyttöjen akateemiset taidot ovat kehittyneet paljon, ja Susan raportoi näistä, kun hän saa kaikkien tyttöjen todistukset. Kaksi tyttöä valmistui primary-koulusta ja jatkaa secondary-kouluun. Yksi tyttö valmistui secondary-koulusta ja jatkaa opiskelua seuraavalla tasolla. Hänen jatko-opintonsa alkavat maaliskuussa 2020, ja sillä välin hän opiskelee lyhytkursseja opiskelusta ja tietotekniikasta.

Susan kiittää kaikkia tuesta, ja kertoo, että he aikovat jatkaa ahkeraa työtään.

Kuulumisia Etiopiasta 1/2020


Etiopiassa Bezunesh on ollut kiireinen opetustyössään. Etiopiassahan uuttavuotta juhlitaan gregoriaanisen ajanlaskun mukaan jo syyskuussa ja 7.1. Etiopiassa juhlitaan joulua.


Bezunesh on kiertänyt opettamassa niin Duramen alueella kuin muuallakin. Valistustilaisuuksiin osallistujat ovat olleet niin naisia kuin miehiä. Osa kuulijoista on ollut ympärileikattuja ja osa taas ei. Kuulijoita voi olla yhdessä tilaisuudessa jopa 100. Työn vaikuttavuus näin ollen laajenee, kun tilaisuuksiin osallistuneet vievät tietoa edelleen eteenpäin omissa yhteisöissään.


Opetukset ovat olleet myös viikonloppuisin, jolloin Bezunesh tavoittaa myös tyttöjä, jotka arkisin ovat koulussa. Näin nuoret tytöt tulevat tietoiseksi mitä ympärileikkaus tarkoittaa ja voivat välttyä siltä tiedon lisääntyessä.

maanantai 2. joulukuuta 2019

Matkakertomus: Etiopia 5.-12.11.2019

Ryhmä Bezuneshin ystävien aktiivijäseniä matkusti loka-marraskuun vaihteessa Keniaan ja Etiopiaan vuosittailelle hankematkalle ja tervehtimään Keniassa silpomista paenneita tyttöjä auttavaa Susan Kaseroa sekä silpomisen vastaista valistustyötä tekevää Bezuneshia Etiopiaan.

Matkan toinen osa suuntautui Etiopiaan 5.-12.11.2019.

Etiopiassa silpomisen vastaista opetustyötä tekee Bezunezh Lombedo yhdessä aviomiehensä
Teshfayn kanssa. Bezuneshin ystävät mahdollistavat opetustyön maksamalla molemmille palkkaa. Näin pariskunta pystyy tekemään tätä työtä päätoimisena työnään.

Bezunesh kiertää valistamassa lähiseudulla keskeisille henkilöille, jotka ovat avainasemassa
poistamassa yhteisöissään silpomisen perinnettä.

Vuonna 2018 Bezuneshille ostettiin lahjoitusvaroin moottoripyörä, joka on helpottanut työtä suuresti. Moottoripyörä on ahkerassa käytössä, ja pariskunta on pystynyt laajentamaan aluettaan, jossa he käyvät pitämässä opetustilaisuuksia. Useat paikat sijaitsevat huonojen teiden päässä, joten moottoripyörä mahdollistaa myös näille alueille pääsyn.

Vuoden 2019 matkalla Bezuneshille lahjoitettiin työtä varten uusi puhelin sekä tietokone.
Valitettavasti tietokone rikkoutui kuljetuksen aikana, joten tästä ei ollut heille hyötyä.


Valistustilaisuudessa Bezunesh näyttää opetuksensa tukena vuonna 1986 valmistuneen filmin ympärileikkauksesta, joka on erittäin vaikuttava väline tietoisuuden lisäämisessä. Projektori on saatu lahjoituksena ja oli jo käytetty, eikä se toimi enää kunnolla. Seuraavaksi olisi erittäin tärkeä saada
mahdollisimman pian pariskunnalle uusi projektori tai vastaava, jotta he voivat edelleen näyttää videota tilaisuuksissaan. Video on erittäin keskeisessä osassa valistustyötä. Vaikka video on vanha, näyttää se karuimmalla tavalla ympärileikkauksen. Tämä yksinkertaisesti lisää kuulijoiden ymmärrystä siitä, mitä ympärileikkaus todellisuudessa on. Etiopiassa ympärileikkaukseen liittyvät asiat ovat edelleen vahva tabu, eivätkä ihmiset useinkaan ymmärrä mistä on kyse. Videolla näytetään
ympärileikkauksen todellisuus ja yhdessä Bezuneshin opetuksen kanssa, ovat monen paikallisen ajatukset kääntyneet ympärileikkausta vastaan.Tilaisuuksissa on kuulijoita noin 50-100 henkilöä. Bezunezh pohjaa opetustaan niin omiin
kokemuksiinsa, tietoon ja Raamattuun. Bezunesh kiertää myös mm. oppilaitoksissa.
Seuraamassamme tilaisuudessa osa kuulijoista teki muistiinpanoja.


Yhteisen luennon jälkeen Bezuneshillä on tapana jakaa osallistujat erilaisiin ryhmiin; naimattomat
nuoret, naimisissa olevat ja varttuneemmat. Nämä pienryhmät mahdollistavat keskustelun oman vertaisryhmän kesken. On erittäin tärkeää, että osallistujat pääsevät purkamaan ajatuksiaan luennon ja videon jälkeen. Pienryhmäkeskustelun jälkeen ryhmien tuotokset käydään vielä läpi yhteisesti, jolloin osallistujat pääsevät kertomaan, miten heidän ajatuksensa ovat muuttuneet ympärileikkauksesta.


6.11.2019 järjestettyyn tilaisuuteen osallistuneiden mielipiteet muuttuivat positiiviseen suuntaan, eli osallistujat haluavat lopettaa ympärileikkauksen. Ympärileikkauksen perinne istuu kuitenkin vahvassa, joten Bezunesh saattaa kiertää samoissa paikoissa useamman kerran seuraamassa työnsä vaikuttavuutta.


Tilaisuuksien kustannuksia ovat matkakulut, joskus yöpymiskulut sekä tarjottavat osallistujille.
Osa kuulijoista tulee kävellen pitkän matkan päästä, joten on todella tärkeää tarjota osallistujille esimerkiksi leipää ja juomista. Nämä kustannukset Bezunesh kattaa palkastaan. Bezuneshin toiveena on kouluttautua lisää. Hän on koulutukseltaan teologi, ja hän toivoo tekevänsä myöhemmässä vaiheessa maisteriopinnot.

Lue toisesta postauksesta matkan Kenian-osuuden kuulumiset.

--------

Bezuneshin ystävät ry:n toiminta perustuu ihminen ihmiselle -periaatteeseen. Toiminta on
täysin lahjoittajien varassa ja mahdollistaa paikallisten toimijoiden ruohonjuuritason työn.
Paikalliset toimijat kiertävät valistamassa tyttöjen silpomista vastaan sekä mahdollistavat perheitään
paenneiden tyttöjen koulutuksen ja turvallisen elinympäristön.

Lahjoitetut varat on käytetty lyhentämättöminä suoraan yhdistyksen säännöissä mainittuihin
kohteisiin.

Matkakertomus: Kenia 29.10.-5.11.2019


Ryhmä Bezuneshin ystävien aktiivijäseniä matkusti loka-marraskuun vaihteessa Keniaan ja Etiopiaan vuosittailelle hankematkalle ja tervehtimään Keniassa silpomista paenneita tyttöjä auttavaa Susan Kaseroa sekä silpomisen vastaista valistustyötä tekevää Bezuneshia Etiopiaan.

Matkan ensimmäinen osa suuntautui Keniaan 29.10.-5.11.2019.

Susan Kaseron luona Kenian Narokissa asuu 19 perheitään paennutta tyttöä. Tyttöjä uhkasi perheidensä luona silpominen tai avioliitto nuorena. Tämä olisi tarkoittanut esimerkiksi
koulunkäynnin lopettamista. Tytöt ovat tällä hetkellä iältään 10-17-vuotiaita ja käyvät sekä
primary- että secondary-koulua. Keniassa koulut ovat sisäoppilaitoksia, ja Kenian koulutusjärjestelmään kuuluu pitkiä lomia, jolloin tytöt asuvat Susanin ylläpitämässä turvakodissa.
Bezuneshin ystävät mahdollistavat tyttöjen koulumaksut sekä loma-ajan kustannukset.


Koulujen loma-ajat vaihtelevat hieman, mutta talviloma on noin kaksi kuukautta alkaen lokakuun puolesta välistä. Koulun loma-ajat ovat pitkät, joten Susan on palkannut tytöille kaksi loma-ajan opettajaa. Opettajille on hankittu liitutaulu ja opetusta on noin klo 8-14 päivittäin. Edellisenä vuonna oppiaineita olivat mm. elämäntaidot, mutta nyt 2019 lomalla aineita ovat mm. uskonto ja yhteiskuntaoppi. Tyttöjen englannin kielen taito ja opiskeluvalmiudet ovat kohentuneet, joten tänä vuonna he voivat paneutua eri tavalla opiskeluun. Opettajat ovat samat kuin viime vuonna. Kaikkien tyttöjen loppukokeiden tulokset ovat parantuneet verrattuna edelliseen vuoteen. Tytöt kokevat,
että loma-ajan opetus on tarpeellista ja mukavaa.


Tytöt asuvat Susanin luona loma-ajallaan ja ollessaan sisäoppilaitoksessa Susan hoitaa erilaisia käytännön asioita. Lisäksi Susanin sisko Naomi toimii aktiivisesti yhdistyksessä ja siskonsa tukena. Tyttöjen arjesta huolehtii myös 24-vuotias Malaso, jolle Susan maksaa palkkaa. Hän on koulutukseltaan pienten lasten opettaja ja toimii osaltaan esimerkkinä tytöille; päättäväisyydellä ja kovalla työllä myös tytöt voivat saada koulutuksen ja edetä elämässään. Susan on hankkinut talolle lampaan ja kanoja sekä kasvimaan. Pihapiirissä on nyt myös vesijohto, ja juokseva vesi nostaakin
huomattavasti elintasoa. Eläimistä, kasvimaasta ja talon turvallisuudesta huolehtii palkattu vartija,
Josef, joka asuu samassa pihapiirissä. Osa tytöistä elää edelleen vaarassa paettuaan perheitään, joten
talolla on jatkuvasti vartija.Vuoden 2018 matkalla tytöille esiteltiin kestositeitä ja niitä tehtiin yhdessä työpajoissa. Tytöt ovat käyttäneet aktiivisesti siteitä, ja ovat myös levittäneet niistä tietoa. Osallistuimme vierailuun Erupatan kylään 1.11.2019, jossa tytöt pitivät kylän tytöille esitelmää siteiden käytöstä. Tämä on merkittävää työtä, joka voimaannuttaa tyttöjä ja antaa heille mahdollisuuden toimia esimerkkeinä. Yksi tytöistä, Caroline, on tehnyt koulussa laajan kirjallisen lopputyön kestositeistä. 


Myös tämän vuoden matkalla ompelutaitoja kehitettiin yhdessä tekemällä seinävaate. Tytöt harjoittelivat mm. napinompelua. Myös kutominen oli tytöille mieluisaa, joten seuraavaksi tytöille voisi lahjoittaa puikkoja. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi pipojen tekemistä ja ehkä myymistä.


Susan toivoo, että tytöille voidaan ostaa ompelukone, jotta he voivat jatkaa siteiden tekemistä. Ompelukone mahdollistaisi myös siteiden tuotannon ja mahdollisen myymisen. Yksi tavoite onkin opettaa tytöille myös yrittäjyydestä tai muusta elinkeinon harjoittamisesta.

Vierailumme aikana Irene veti tytöille tarinateatteria pienryhmissä. Tarinateatterissa tytöt saivat heittäytyä draaman avulla itse tuottamiinsa tarinoihin. Tarinateatteri oli onnistunut etenkin vanhempien tyttöjen keskuudessa.

Lisäksi Erupatan kylässä kerrottiin kyläyhteisölle ympärileikkauksen vaaroista. Tilaisuuteen osallistui niin tyttöjä, naisia kuin miehiäkin. Myös varttuneemmille naisille kerrottiin kuukautissiteistä, jotta nuoret tytöt voivat mahdollisesti myöhemmin käyttää kuukautissiteitä ilman, että sitä paheksutaan. Susan kiertääkin jonkin verran eri kylissä kertomassa ympärileikkauksen vaaroista ja haitoista, mutta silti 19 tytön turvatalon ylläpitäminen on hänen päätehtävänsä.


Pitkän tähtäimen tavoitteena Susanilla on Bezuneshin ystävien avulla päästä omavaraiseksi ja mahdollisesti laajentaa toimintaansa. Yksi keino olisi ostaa yhdistyksen tukemana maata, jota he voisivat muun muassa viljellä. Tälle maapalstalle voisi myös mahdollisesti rakentaa turvatalon tai koulun, kun paikallisella Kenian yhdistyksellä olisi siihen varaa.


Lue toisesta postauksesta matkan Etiopian-osuuden kuulumiset.

--------

Bezuneshin ystävät ry:n toiminta perustuu ihminen ihmiselle -periaatteeseen. Toiminta on
täysin lahjoittajien varassa ja mahdollistaa paikallisten toimijoiden ruohonjuuritason työn.
Paikalliset toimijat kiertävät valistamassa tyttöjen silpomista vastaan sekä mahdollistavat perheitään
paenneiden tyttöjen koulutuksen ja turvallisen elinympäristön.

Lahjoitetut varat on käytetty lyhentämättöminä suoraan yhdistyksen säännöissä mainittuihin
kohteisiin.

torstai 16. toukokuuta 2019

Validointimatka Etiopiaan ja Keniaan syksyllä 2018

  
Henrica Fagerlund, Hilkka Autio-Ikkala, Pirjo Leinonen, Sirkka-Liisa Pihlaste ja Eeva Paatela kävivät Etiopiassa ja Keniassa tapaamassa yhdyshenkilöitä Bezunesh Lombeboa ja Susan Kaseroa sekä Elisabethia 30.10.-11.11.2018. 

Matkalaiset matkustivat ensin bussilla Addis Abebasta Etiopian eteläosaan, Damboyaan, tapaamaan Bezuneshia, Tesfayea ja perhettä. Kuvassa matkalaiset yhdessä Bezuneshin perheen kanssa.

Sieltä matka jatkui yhdessä heidän kanssaan kauas maaseudulle Kokosaan, Bezuneshin ja Tesfayen järjestämään valistustilaisuuteen. Sinne Bezunesh oli kutsunut 100 paikallista vaikuttajaa, miehiä, naisia, tyttöjä, nuoria miehiä, kyläpäälliköitä ja kirkon miehiä.

Vaikuttava Bezunesh, tarkkaavaiset kuulijat, ryhmätyöt ja videoesitys toimivat erinomaisesti silpomista vastaan. Kokemus oli unohtumaton.Matka jatkui Awasan kaupunkiin, jossa kovan uurastuksen jälkeen saatiin ostettua viidennestä liikkeestä lahjoitusrahoilla Discover-merkkinen moottoripyörä Tesfayelle ja Bezuneshille. Tätä he olivat pitkään toivoneet helpottamaan kulkemista valistusmatkoilla.

Tesfaye ylpeänä lahjoitusvaroilla hankitun moottoripyörän kanssa.

Etiopiasta matka jatkui Keniaan, Narokiin, jossa tapasimme Susanin ja tytöt. Tervetulojuhla matkalaisille masai-kulttuurin tyyliin oli vaikuttava.

  


 
Lyhyessä tapaamisessa Oltiani-tiimin kanssa sovimme yhteistyön Elisabeth Nkeren kanssa päättyneeksi.

Tuellamme Susanin avuksi oli palkattu henkilökuntaa tyttöjen loma-ajaksi (2kk), mm. opettajia antamaan tukiopetusta tytöille. Saimme itse nähdä neljän päivän aikana kuinka suurella lämmöllä ja viisaudella Susan pitää huolta tytöistä. Lämminhenkisen tapaamisen aikana Henrica haastatteli tytöt yksitellen ja Pirjo samalla kuvasi heidät.Susan yhdessä tyttöjen kanssa.

Tytöt ilahtuivat kovasti vierailustamme.


Jokainen tyttö teki myös yksinkertaisen kouluanomuksen yhdistykselle. Sirkka-Liisa, Hilkka ja Eeva opettivat tytöille kestositeiden ompelua käsin. Kaikki siihen tarvittava materiaali oli tuotu Suomesta.

Tytöt olivat todella iloisia opittuaan ompelemaan kestositeitä.

Tuliaisostokset teimme paikallisessa alusvaatekaupassa. Jokaiselle tytölle ostettiin kahdet alushousut ja lisäksi sandaalit. Suomalainen, Keniassa asuva Reijo oli lähettänyt kiinnostavia englannin- ja swahilinkielisiä kirjoja ja lehtiä tytöille luettaviksi. Näistä opettajat olivat kovin hyvillään, koska kirjoista on kova pula. 

Lopuksi vietimme yhteisen, ikimuistoisen illan matkalaisten hotellin pihalla ja nautimme yhdessä Kenian teetä ja piirakoita. 


Haluatko auttaa?

Silpomisen vastaista työtä Etiopassa ja Keniassa on mahdollista tukea lahjoituksella Bezuneshin ystävät ry:n tilille: FI82 5780 0720 4391 86, viite 1122

maanantai 13. marraskuuta 2017

Keniassa BEZ-matkalla 19.–23.9.2017


Matkalla mukana: Eve Autio, Hilkka Autio-Ikkala, Henrica Fagerlund, Eeva Paatela ja Maarit (Mari) Martela

Tiistai 19.9.2017

Kokoonnuimme klo 5.30 lentokentälle, mistä lensimme ensin Pariisiin. Siellä nousimme Air Kenyan koneeseen, joka kuljetti meidät aikataulussa Nairobiin.

Henrica, Maarit, Eeva ja Hilkka innokkaina lähdössä kohti Keniaa.
Easy Hotel Kenyan kuljettaja odotti kyltin kanssa ja pimeässä illassa klo 21 jälkeen lähdimme melko lähellä sijaitsevaan majapaikkaan. Usko meinasi välillä loppua, kun tien päällyste häipyi ja tie muuttui hirvittävän kuoppaiseksi. Hotelli osoittautui kuitenkin oikein hyväksi.

Illalla vielä tutkimme ja lajittelimme tuliaisvaatteita ym., osa Narokiin ja osa Etiopiaan.

Keskiviikko 20.9.2017

Aamulla heti klo 9 alkoi palaverimme hotellin kokoushuoneessa entisen koko Kenian ympärileikkausohjelman vetäjän Lucy Mongonyn ja hänen avustajansa Mwangi Joycelyn kanssa. Kokous sujui vilkkaasti ja tietoja vaihdettiin puolin ja toisin. Lucy sai Elizabethin yhteystiedot ja ovat jo tätä kirjoitettaessa puhuneet muutamaan kertaan. Todennäköisesti Lucy Mongony matkustaa jossain vaiheessa tapaamaan Elizabethiä Narokiin. Jännä kuulla seuraako siitä jotain.


Palaverin lopuksi Lucy tilasi kaikille kenialaista teetä sekä makkaroita ja samosoita.

Palaverin loppupuolella Nairobissa vuosikausia asunut Reijo Hakanen liittyi seuraamme. Reijo oli järjestänyt meille auton ja luotettavan kuljettajan. Kokouksen loputtua lastauduimme Johnin ohjaamaan safariautoon.


Jatkoimme kohti Narokia, saavutimme nopeasti komean Rift Valleyn, mikä on osa Itä-Afrikan suurta hautavajoamaa. Pysähdyimme kerran ihailemaan upeita maisemia.

Johnin turvallisessa luotsauksessa max 80 km/h (rajoitin) saavuimme muutaman tunnin kuluttua Narok Townin vilkkauteen ja hälinään. Löysimme helposti Henricalle ennestään tutun hotellin, jonka edessä Elizabeth Kennedy selässään, Monica ja Rachel olivat meitä vastassa. Halattiin kovasti ja ihmeteltiin toisiamme. Saimme huoneemme Stage View Hotellista á 8,40 €.

Elizabeth ja Kennedy Narokissa. Tori taustalla.
Vähän myöhemmin kävelimme koko porukka lukuisten kauppiaiden reunustamaa katua läheiselle Shellille, mistä John haki meidät supermarketiin. Kävely oli pieni elämys pimenevässä, ihmisiä vilisevässä kaupungissa.

Teimme runsaat ruokaostokset ja ostimme myös tytöille kouluun tuliaisia. Sitten palasimme autolle, joka ei lähtenytkään käyntiin. Kävelimme koko joukko hotellille. Autosta oli jokin johto irronnut, mutta John lupasi sen aamuksi kuntoon.

Päivällisen nautimme hotellin ravintolassa, ensimmäiset chapatyt tuli maistettua. Taisi mennä ugaliakin. Aloimme pikkuhiljaa tutustua toisiimme, me länkkärit ja he paikalliset. Tosin Henrica oli kaikille tuttu. Elizabethin pieni Kennedy oli kyllä suloinen.

Henrican ja ” Oltian”-tiimin (nämä kolme naista ovat rekisteröityneet tällä nimellä) huoneessa avasimme tuliaiskassin ja innokkaat naiset alkoivat sovittaa vaatteita. Tuntui siltä, että kaikki olivat tyytyväisiä. He kaikki saivat myös älypuhelimet.

Torstai 21.9.2017

Aamiaisen jälkeen lastauduimme kaikki yhdeksän autoon ja suuntasimme kohti Wafoota. Ensin asfalttitietä Nairobiin päin ja sitten pohjoiseen kukkuloita kohden. Tie oli varsin kuoppainen ja matkanteko hidasta. Ehdimme ihailemaan kauniita vehreitä maisemia. Vehnäpeltoja näkyi paljon.

Vihdoin rytyyttelimme Elisabethin äidin talon alapuolelle. Nappasimme reput selkään ja kiipesimme jyrkkää polkua perille. Asetuimme taloksi ja nautimme pienessä oleskeluhuoneessa kenialaista teetä.
Sitten vuorossa oli oleskelua lähinnä ulkona auringonpaisteessa. Talo sijaitsee kukkulan rinteellä ja pihalta avautui kaunis näköala. Katselimme, kun pari aasia lähestyi kaaliviljelmiä. Elizabeth pinkaisi pienissä ballerinoissaan juoksuun alas rinnettä ja ajoi aasit toiseen paikkaan.

Maisema Elizabethin äidin talolta.
Toimimaton ompelukone nostettiin pihalle ja sitä yritettiin innokkaasti korjata. Onnistui melkein. Todettiin, että se on paras huoltaa. Wafoossa on korjaaja, joka voi samalla opettaa Elizabethille koneen käyttöä. Ompelukoneen ympärille kertyi väkeä, lapsia sekä Elisabethin setä.

Elizabeth oli saanut lahjoituksena vanhan polkuompelukoneen, jota me tässä yritämme saada toimimaan.
Talossa oli myös söötti 3-vuotis Sima, Elizabeth huolehtii tästä erään siskonsa tyttärestä. Mukava oli seurata, kun Kennedy leikki tyytyväisenä Siman ja muiden paikalla olleiden lasten kanssa. Taitavasti välttivät jyrkännettä.

Elizabethin äiti ja eräs sukulaisnainen valmistivat ruokaa: perunaa ja herneitä lihaliemessä sekä riisiä. Monica ja Rachel paistoivat korkean kasan chapatia. Aika hyvää, vatsa todella täyttyi. Paikalle saapui lapsia ja myös muita aikuisia syömään loppuja ruokia.

Elizabethin keittiö/olohuone. Tässä meitä istui iltaa 8 aikuista ja 3-4 lasta.
Pikkuhiljaa Eeva, Eve, Henrica, Hilkka ja minä kiipesimme Elizabethin johdolla jyrkähköä reittiä ylös Elizabethin rivitalolle. Muut tulivat autolla, joka matkalla melkein juuttui mutaan. Elisabethillä on kolme pientä huonetta, joissa on maalattia. Henrica nukkui Elizabethin kanssa, me loput neljä jaoimme yhden huoneen ja kaksi sänkyä. Mahduimme kohtuullisesti.

Päivälliseksi Rachel valmisti ugalia, minkä tekemistä oli hauska seurata. Hän myös leikkasi kaalin ja muita vihanneksia kätevästi käsissään. Leikkuulautaa ei ollut eikä oikein työtilaakaan. Vateja ja kattiloita käytettiin sujuvasti. Kaikki valmistus tapahtui siirrettävällä hiilitulella, joka oli pienen tilan lattialla. Me länkkärit seurasimme hieman kauhuissamme, kuinka Kennedy ja Sima liikkuivat vilkkaasti tulen lähellä.

Yö oli kylmä, mutta selvisimme. 

Elizabethin asunto (rivitalo). Edessäni ovi varsinaiseen asuntoon (keittiö ja makuuhuone). Viereinen ovi on asuntoon
(1 makuuhuone), jonka Elizabeth on vuokrannut silpomista paenneille tytöille. Näissä kolmessa huoneessa asuu koulujen lomien aikana yli 30 henkilöä. Asunnoissa on maalattia, mutta osa joutuu nukkumaan siinä patjan päällä. Yöllä on erittäin kylmä, meillä (jotka nukuimme sängyssä) oli villavaatteet ja moninkertaiset peitot.

Perjantai 22.9.2017

Usvaisena aamuna kävelimme ensin alas Elizabethin äidin talolle viemään Kennedy ja Sima hoitoon. Olimme menossa Ipatimanoon koulukokoukseen. Jatkoimme kävellen, sillä John soitti Henricalle, ettei ollut saanut autoa kylmyyden vuoksi käyntiin. Olimme ihan tyytyväisiä liikuntaan. Elizabeth, Monica ja Rachel sekä Henrica olivat pukeutuneet kauniisiin Maasai-mekkoihin. Me neljä muuta olimme lenkkareissa ja retkivaatteissa.

Kylän päällikkö ei päässyt kokoukseen, mutta paikalla oli kylän rauhankomitean puheenjohtaja sekä kolme muuta miestä ja iloksemme myös yksi nainen. Kuten Lucya tavatessa, myös tämä kokous alkoi niin, että kaikki esittelivät itsensä. Sen jälkeen oli puheenjohtajan suorittama rukous. Kokous sujui mielenkiintoisesti ja positiivisessa hengessä. Ainakin tämä porukka vaikutti hyvin koulumyönteiseltä ja ehkä olivat myös tyttöjen turvatalon puolella.

Kokouksen jälkeen oli valokuvausta, ja sitten kävelimme koko joukko paikalliseen baariin chapatylle ja teelle. Meille esiteltiin myös viereistä ohrapeltoa. Eivät olleet kuulleetkaan, että ohrasta voi oluen lisäksi valmistaa myös esim. leipää.

John tuli hakemaan meidät ja ajoi meidät taas Elizabethin äidin luo syömään perunapitoisen aterian. Kovasti kiiteltiin äitiä ja sitten alas autolle. Pompittiin matka takaisin Narokiin. Muut asettuivat Stage View Hotelliin, Eve ja Mari siirtyivät Lexington Hotelliin varmistelemaan parempia yöunia. John haki meidät vielä illalla yhteiselle päivälliselle Stage View:uun.

Elizabethin äidin talo ja pihapiiri. Tiimin Monica taustalla. Saimme täällä erinomaisen aterian, joka oli valmistettu mm. omista perunoista ja porkkanoista.

Lauantai 23.9.2017

Aamulla John nouti ensin Even ja Marin, sen jälkeen muun porukan. Ajoimme bussiasemalle, mistä Henrica aloitti matkansa kohti Etiopiaa Bezuneshia tapaamaan. Me muut suuntasimme ensin supermarketiin ostamaan lounastarvikkeita mm. hedelmiä. Noin 30 henkilön lounastarpeet maksoivat 24 euroa!

Pitkähkö, noin neljä tunnin, matka alkoi Naikarraan, lähelle Tansanian rajaa. Käytännöksi oli jo muodostunut, että Elizabeth istui etupenkillä Kennedy sylissään. Siinä pikkupoika viihtyi hyvin. Välillä hän kulki käsien kautta takapenkille, missä Monica ja Rachel istuivat ja viihdyttivät meitä pari kertaa laulullaan. Sai siinä John taas rattia kääntää ja vääntää, kun kiemurtelimme kuoppaisella, mutkikkaalla tiellä. Kiinalaisten johdolla näkyi rakennettavan uutta tietä. Matkalla näimme mennen tullen mm. kirahveja ja seeproja.

Perillä Naikarran Elementary Schoolilla tapasimme heti kaikki ihanat tytöt.

Tapasimme tytöt Naikarran koulussa. Keskellä tuliaisia: vähän ruokaa, saippuaa, kyniä, vihkoja, wc-paperia. Oranssipaitainen mies on yksi tyttöjen opettajista, Paul.

Asetuimme laajan koulualueen erääseen nurkkaukseen nurmikolle istumaan. Team Oltian jakoi tuliaisina jokaiselle tytölle wc-paperirullan, vihkon, kynän ja kumin sekä yhteiseksi useita hammastahnoja ja saippuoita. Sitten Elizabeth puhui heille jotain, mistä emme valitettavasti saaneet käännöstä. Myös Monica puhutteli tyttöjoukkoa. Sitten alkoi lounaan jakaminen. Näppärästi Elisabeth pilkkoi ja jakoi vesimelonit ja appelsiinit. Lisäksi oli samosoja, ranskanperunoita, paahtoleipää ja banaaneja. Juomaksi ämpärillinen sekoitemehua. Tytöt koulupuvuissaan käyttäytyivät kauniisti ja rauhallisesti koko ajan. Lounaan jälkeen jututimme tyttöjä, monet osasivat aika hyvin englantia. Tulevaisuuden haaveistakin kuulimme: oli juristia, lääkäriä, ompelijaa…

Ruoan jakoa ja keskusteluja tyttöjen kanssa. Moni osasi hyvin englantia. Saimme tietää tyttöjen kuulumisia ja esim. tulevaisuuden toiveita.
 

Tämän jälkeen tytöt esittelivät meille ilmeisen hyvää kouluaan. Näimme luokkia, joilla oli hauskat nimet: Venus, Jupiter ja yksi taisi olla Neptunus. Tytöillä on isot makuusalit, joissa oli metalliset kerrossängyt. Jokaiselle oli oma lukittava arkkunsa. (Elisabethilla oli samanlainen kodissaan). Kurkistimme myös ulkona sijaitseviin suihkutiloihin. Tilavan ruokalan vieressä oli sisä- ja ulkokeittiöt. Valtavat ugulipadat olivat muhimassa.


Koulu on iso ja siellä opiskelee myös poikia. Paul-opettaja kulki koulukierroksella kanssamme ja varsinkin Eve jutteli hänen kanssaan innokkaasti ja kuuli kenialaisesta opetusjärjestelmästä.
Pikkuhiljaa tuli jäähyväisten aika, jotta ehtisimme pompputeiltä pois ennen pimeän laskeutumista. Kaikki tytöt tulivat vuorollaan halaamaan meitä. Sydämestään toivoo, että nämä innokkaat tytöt saisivat mahdollisuuden käydä koulutiensä loppuun.

Hilkka ja koulutytöt tutustumassa koulun tiloihin.
Perillä Narokissa Team Oltianinille maksettiin vielä huone Stage Viewstä yhdeksi yöksi. Heille yritettiin antaa avain jonnekin yläkerroksiin, mutta Monica sanoi portieerille huomattavan napakasti, että haluavat ensimmäisestä kerroksesta huoneen nro 7. Siellä me Suomesta matkanneet saimme lahjaksi todella kauniit kaulakorut ja rannerenkaat sekä pienistä helmistä tehdyt rannenauhat.

Kaikki olivat tässä vaiheessa kovin väsyneitä. Oli aika haikeasti halata ja kiittää kaikkia, erityisesti Elizabethia, vieraanvaraisuudesta ja mukavasta yhdessäolosta. John kuljetti Eevan, Even, Hilkan ja Marin Hotel Lexingtoniin. Sieltä jatkoimme seuraavana aamuna Naivasha-järven alueelle kolmen päivän luontokierrokselle.

***
Mielenkiintoista oli tutustua Elisabethiin, Monicaan ja Racheliin. Ja nähdä millaisissa olosuhteissa he tekevät ympärileikkauksen vastaista työtään. Jäi paljon erilaista pohdittavaa.
                             
Valistustyön johdosta Elisabethin luokse on paennut noin 30 tyttöä, jotka hän on sijoittanut Naikarran Boarding Schooliin. Mutta loma-aikoina, eli vuodessa useamman kuukauden, he kaikki saapuvat Elizabethin vaatimattomaan ja pieneen kotiin. Tämä on nyt jonkinlainen ongelma, jolle pitäisi löytyä ratkaisu.


Teksti: Maarit Martela 
Kuvat: Reissuporukan arkistot

lauantai 5. elokuuta 2017

Etiopiassa on ahkeroitu valistustyön parissa koko kevät

Seuraavassa on Bezuneshin ja hänen miehensä Tesfayen raportteja kevään kuluessa pidetyistä silpomisen vastaisista valistustilaisuuksista. Alkuvuoden Bezunesh toipui kotona tyttövauvan synnytyksestä Tesfayen hoitaessa valistamistyön, mutta loppukeväästä hänkin on päässyt taas mukaan.

Bezunesh ja Tesfaye valistavat ihmisiä paitsi silpomisen haitoista naisen terveydelle ja vaikutuksista parisuhteeseen, he kertovat uskonnollisissa yhteisöissä pitämissään tilaisuuksissa ennen kaikkea siitä, miten Raamatusta tai uskonnosta ylipäätään ei löydy perusteita tämän vahingoittavan perinteen harjoittamiseen. Muutos lähtee ihmisistä, ja kun he saavat asioista riittävästi tietoa, muutos on mahdollinen!


Tammikuu 2017

Topic: Theological Reasons against FGM

My teaching place is Fun to Lemach Bible school for graduation class. There were 15 learners who included unmarried girls and married and unmarried boys. They came from different evangelical churches. All learners are key persons in their society: leaders, evangelists and teachers.
My teaching topic focused on theological reasons against FGM. I gave my learners information on to how they can protect their children and others from this harmful practice according to the word of God.

For instance, my teaching is as follows. It focuses on theological reasons against this traditional practice with emphasis on the life of women:

In Old Testament circumcision was a physical expression of faith which distinguished those who belonged to the Lord from those who did not. God instructed Abraham to circumcise every male connected with him including slave born in his house who was not his offspring. This suggests that circumcision was not meant to be understood as a sign of racial purity. It was a necessary mark to physically indicate God's people. It involved both the confirmation and taking possession of the covenant. It also functioned as God's indispensable branding of his people without which a male would be cut off from the people of God. But in the New Testament it has no function for the physical expression of faith which distinguished believers.

Generally in NT circumcision has no spiritual value. As a Christian we are freed from the bondage of OT law. Jesus has undergone the law of circumcision through His death on behalf of us, saved us and freed us, and abolished the law of circumcision forever.

After, this strong teaching my learners’ response was very positive and they gave their stand in word. They said that if God is willing they will start to teach their community in the church and outside of the church. They will also try to stop this practice harming girls’ lives. As they said what we do without God's word will become a sin. 

Following picture shows my learners:

As you know Bezunesh is staying at home with our newborn baby girl but she helps me by advising how I could reach the people by teaching women and male. I’m going to teach January 20- 21 in Luga congregation for 2 days continuously. Please take Bezunesh’s greetings to our partners in Finland. I wish the best all of you in Finland. Thank you a lot.

Helmikuu 2017

Last time my teaching focused on the historical background of FGM. My teaching area was a new community in Kambata that was in Luga KHC for youth group and church leaders. They are married and unmarried also circumcised and uncircumcised. There were over 50 people and they were they were key persons in the church which means they could influence others by teaching and advising. I was teaching for 3 days (from Friday up to Sunday worship time).

I taught them about the historical background of FGM with four subtopics: how it is applied in our society, where it began, who were affected for the first time and how we can act against this practice within our community as Christians. I gave strong explanations for the questions.

FGM started in Egypt and it is exercised in Ethiopia as well as among Kambata people as an order of Christianity including spiritual factors. But it is not God’s commandment and the spiritual factors. It is human’s traditional practice. Our grandfathers accepted it as a true practice of Christianity and they applied it on the lives of their girls.

So, what is our stand as Christians? Because we believe in God and we are safe from any kind of bondage through Jesus Christ what He has done for us on the cross by giving His life. So why are we struggling with this that is not according to God’s word. We must start to act against this kind of practice as church leaders and as people of 21st century. For youths.

Today we are educated people, we have understanding for God’s truth. Body was created by God. Circumcision is not important for male nor female. God’s word does not encourage us to apply this practice.

After this strong teaching them response for me as the following:

My learners were very approving and they needed this kind of teaching. Also the church leaders said they hadn’t heard before this kind of teaching dressing FGM according to the word of God. It was amazing for them to hear the rejection of FGM when teaching God’s word. Before they understood it as God’s commandment like he gives the commandment to Abraham in OT time. But there is no reference in NT to practice this kind of harmful traditional practice on the lives girls. For a long time they have been losing many beautiful women when they have been giving birth. They said they are sorry for what has happened since they have been lacking knowledge about FGM.

I concluded my teaching by saying FGM is not a good practice for women because it is a dangerous. It has killed many women and girls. I will also come back again to continue my teaching and what the Bible says about this tradition. 

The following picture shows my learners:


I’d also like to let you know that I get a good opportunity to teach in another new area in the end of this month. Bezunesh and new girl baby are very fine.

Huhtikuu 2017

The report was done by Tesfaye but now Bezunesh is also continuing her teaching in different area. Our listeners are very interested in hearing us. They are even inviting us again and again back to teach. We are not teaching in the same place but in different places and evangelical churches. Also we have another teaching place in Kambata community at the end of this month.

Topic: What are women’s challenges in their living? There are many kinds of women’s challenges, but our intention is to teach about Female Genital Mutilation. We focus on its effects on many women’s lives, and especially girls’ lives.

Sub Topics:
* What does Female Genital Mutilation mean?
* The types of FGM is there?
* What are the harmful effects of FGM?

The teaching place where around Shamba KHC area, it includes different evangelist Church.

I started my teaching by telling about the many challenges FGM causes on women and that FGM is very dangerous and many women have lost their lives through it. FGM affects women’s lives in different ways that means in their marriage, when they give birth, in sexual intercourse and so on.
There were more than 60 learners, both female and male, they were married and unmarried and they came from different Evangelical Churches. This teaching time was very good, because I could reach many people through them because they were key persons in their churches (leaders, choir singers, Sunday School teachers, coordinators of youth groups and women sectors). I gave this training for 2 days. 

For instance my teaching goes as follows: The definition of FGM includes partial or total removal of the female genitalia or other injuries caused to the female genital organs. It is considered as traditional practice. There are different types of FGM. The 1st is Clitoridectomy, this is the removal of clitoris with the prepuce or without excising part or the entire clitoris. The 2nd type is Excision: it is the removal of the clitoris together with partial or total excision of the labia minor or without the labia minors. The 3rd one is Infibulations that means stitching of vagina by creating a seal covering which is formed by cutting and repositioning the inner and sometimes outer labia with or without removal of clitoris.

So how did it all become to harm the lives of women? Depending on the procedure of FGM all or most of female sexual external parts are removed in the process of mutilation. As a result it causes immediate and long term health complications on the circumcised female. The immediate complications happen usually within ten days from the operation, like severe pain and shock, hemorrhage, urinary retention, infection, injury to neighboring organs etc. The long term consequences include urinary and reproductive tract infection caused by obstructed flow of urine and menstrual blood, various forms of scarring and infertility. The first sexual intercourse will often be extremely painful for excised women since there is a need to open the labia majors to allow their partner to access into the vagina. It may sometimes require second cut performed by the partner with a knife and this can cause other complications. As a result vulva is not functioning the way it should be.

So is there any kind of evidence in the Bible for this practice? According to our Bible there isn’t any kind of biblical reasons to practice FGM. As Christians what we do against the word of God is a sin. What is our justification to do this kind of harmful practice in our community? As followers of Jesus Christ we need to stop this kind of practice. We have lost many women because of this practice. So why do we make again these mistakes on the lives of our girls. One day God asks us what we have done on the earth. I conclude my teaching in this strong Specking (2cor.5:10).

Toukokuu 2017

Topics:
* Why do we care about women’s body, is female genital mutilation a sin?
* What does the Bible say about female genital mutilation?
* Is there any kind of evidence in OT and NT?

This time we taught two days in the Bonosah area in evangelical churches for more than 50 boys and girls. The place is about 39 km from Damboya town. It’s a very remote village area. But they are Christian and practiced FGM.

There were over 50 learners and they are very key persons. We can reach many more people in their churches through them. In this case we were very happy because we were successful in our teaching.

We started our teaching discussing the topic of why we should take care of our body. As Christian we must take care of our body because it was created by God and he gave his only son for the sake of salvation.

After that we tried to show the truth of God for His word by using OT &NT texts. We search the references from the Old and New Testament and we could not find any evidence from it.
 
Last we said that in the Bible there is no any evidence to practice FGM. It is a sin. So we must try to stop this practice from the lives of our girls.

After this conclusion our learners’ response was very positive and impressed. They responded to our teaching with tears and were confessing their sin by deciding to teach the people in the church by base of God’s word. We have a plan teaching them again. The next picture shows our learners.