maanantai 2. joulukuuta 2019

Matkakertomus: Etiopia 5.-12.11.2019

Ryhmä Bezuneshin ystävien aktiivijäseniä matkusti loka-marraskuun vaihteessa Keniaan ja Etiopiaan vuosittailelle hankematkalle ja tervehtimään Keniassa silpomista paenneita tyttöjä auttavaa Susan Kaseroa sekä silpomisen vastaista valistustyötä tekevää Bezuneshia Etiopiaan.

Matkan toinen osa suuntautui Etiopiaan 5.-12.11.2019.

Etiopiassa silpomisen vastaista opetustyötä tekee Bezunezh Lombedo yhdessä aviomiehensä
Teshfayn kanssa. Bezuneshin ystävät mahdollistavat opetustyön maksamalla molemmille palkkaa. Näin pariskunta pystyy tekemään tätä työtä päätoimisena työnään.

Bezunesh kiertää valistamassa lähiseudulla keskeisille henkilöille, jotka ovat avainasemassa
poistamassa yhteisöissään silpomisen perinnettä.

Vuonna 2018 Bezuneshille ostettiin lahjoitusvaroin moottoripyörä, joka on helpottanut työtä suuresti. Moottoripyörä on ahkerassa käytössä, ja pariskunta on pystynyt laajentamaan aluettaan, jossa he käyvät pitämässä opetustilaisuuksia. Useat paikat sijaitsevat huonojen teiden päässä, joten moottoripyörä mahdollistaa myös näille alueille pääsyn.

Vuoden 2019 matkalla Bezuneshille lahjoitettiin työtä varten uusi puhelin sekä tietokone.
Valitettavasti tietokone rikkoutui kuljetuksen aikana, joten tästä ei ollut heille hyötyä.


Valistustilaisuudessa Bezunesh näyttää opetuksensa tukena vuonna 1986 valmistuneen filmin ympärileikkauksesta, joka on erittäin vaikuttava väline tietoisuuden lisäämisessä. Projektori on saatu lahjoituksena ja oli jo käytetty, eikä se toimi enää kunnolla. Seuraavaksi olisi erittäin tärkeä saada
mahdollisimman pian pariskunnalle uusi projektori tai vastaava, jotta he voivat edelleen näyttää videota tilaisuuksissaan. Video on erittäin keskeisessä osassa valistustyötä. Vaikka video on vanha, näyttää se karuimmalla tavalla ympärileikkauksen. Tämä yksinkertaisesti lisää kuulijoiden ymmärrystä siitä, mitä ympärileikkaus todellisuudessa on. Etiopiassa ympärileikkaukseen liittyvät asiat ovat edelleen vahva tabu, eivätkä ihmiset useinkaan ymmärrä mistä on kyse. Videolla näytetään
ympärileikkauksen todellisuus ja yhdessä Bezuneshin opetuksen kanssa, ovat monen paikallisen ajatukset kääntyneet ympärileikkausta vastaan.Tilaisuuksissa on kuulijoita noin 50-100 henkilöä. Bezunezh pohjaa opetustaan niin omiin
kokemuksiinsa, tietoon ja Raamattuun. Bezunesh kiertää myös mm. oppilaitoksissa.
Seuraamassamme tilaisuudessa osa kuulijoista teki muistiinpanoja.


Yhteisen luennon jälkeen Bezuneshillä on tapana jakaa osallistujat erilaisiin ryhmiin; naimattomat
nuoret, naimisissa olevat ja varttuneemmat. Nämä pienryhmät mahdollistavat keskustelun oman vertaisryhmän kesken. On erittäin tärkeää, että osallistujat pääsevät purkamaan ajatuksiaan luennon ja videon jälkeen. Pienryhmäkeskustelun jälkeen ryhmien tuotokset käydään vielä läpi yhteisesti, jolloin osallistujat pääsevät kertomaan, miten heidän ajatuksensa ovat muuttuneet ympärileikkauksesta.


6.11.2019 järjestettyyn tilaisuuteen osallistuneiden mielipiteet muuttuivat positiiviseen suuntaan, eli osallistujat haluavat lopettaa ympärileikkauksen. Ympärileikkauksen perinne istuu kuitenkin vahvassa, joten Bezunesh saattaa kiertää samoissa paikoissa useamman kerran seuraamassa työnsä vaikuttavuutta.


Tilaisuuksien kustannuksia ovat matkakulut, joskus yöpymiskulut sekä tarjottavat osallistujille.
Osa kuulijoista tulee kävellen pitkän matkan päästä, joten on todella tärkeää tarjota osallistujille esimerkiksi leipää ja juomista. Nämä kustannukset Bezunesh kattaa palkastaan. Bezuneshin toiveena on kouluttautua lisää. Hän on koulutukseltaan teologi, ja hän toivoo tekevänsä myöhemmässä vaiheessa maisteriopinnot.

Lue toisesta postauksesta matkan Kenian-osuuden kuulumiset.

--------

Bezuneshin ystävät ry:n toiminta perustuu ihminen ihmiselle -periaatteeseen. Toiminta on
täysin lahjoittajien varassa ja mahdollistaa paikallisten toimijoiden ruohonjuuritason työn.
Paikalliset toimijat kiertävät valistamassa tyttöjen silpomista vastaan sekä mahdollistavat perheitään
paenneiden tyttöjen koulutuksen ja turvallisen elinympäristön.

Lahjoitetut varat on käytetty lyhentämättöminä suoraan yhdistyksen säännöissä mainittuihin
kohteisiin.

Matkakertomus: Kenia 29.10.-5.11.2019


Ryhmä Bezuneshin ystävien aktiivijäseniä matkusti loka-marraskuun vaihteessa Keniaan ja Etiopiaan vuosittailelle hankematkalle ja tervehtimään Keniassa silpomista paenneita tyttöjä auttavaa Susan Kaseroa sekä silpomisen vastaista valistustyötä tekevää Bezuneshia Etiopiaan.

Matkan ensimmäinen osa suuntautui Keniaan 29.10.-5.11.2019.

Susan Kaseron luona Kenian Narokissa asuu 19 perheitään paennutta tyttöä. Tyttöjä uhkasi perheidensä luona silpominen tai avioliitto nuorena. Tämä olisi tarkoittanut esimerkiksi
koulunkäynnin lopettamista. Tytöt ovat tällä hetkellä iältään 10-17-vuotiaita ja käyvät sekä
primary- että secondary-koulua. Keniassa koulut ovat sisäoppilaitoksia, ja Kenian koulutusjärjestelmään kuuluu pitkiä lomia, jolloin tytöt asuvat Susanin ylläpitämässä turvakodissa.
Bezuneshin ystävät mahdollistavat tyttöjen koulumaksut sekä loma-ajan kustannukset.


Koulujen loma-ajat vaihtelevat hieman, mutta talviloma on noin kaksi kuukautta alkaen lokakuun puolesta välistä. Koulun loma-ajat ovat pitkät, joten Susan on palkannut tytöille kaksi loma-ajan opettajaa. Opettajille on hankittu liitutaulu ja opetusta on noin klo 8-14 päivittäin. Edellisenä vuonna oppiaineita olivat mm. elämäntaidot, mutta nyt 2019 lomalla aineita ovat mm. uskonto ja yhteiskuntaoppi. Tyttöjen englannin kielen taito ja opiskeluvalmiudet ovat kohentuneet, joten tänä vuonna he voivat paneutua eri tavalla opiskeluun. Opettajat ovat samat kuin viime vuonna. Kaikkien tyttöjen loppukokeiden tulokset ovat parantuneet verrattuna edelliseen vuoteen. Tytöt kokevat,
että loma-ajan opetus on tarpeellista ja mukavaa.


Tytöt asuvat Susanin luona loma-ajallaan ja ollessaan sisäoppilaitoksessa Susan hoitaa erilaisia käytännön asioita. Lisäksi Susanin sisko Naomi toimii aktiivisesti yhdistyksessä ja siskonsa tukena. Tyttöjen arjesta huolehtii myös 24-vuotias Malaso, jolle Susan maksaa palkkaa. Hän on koulutukseltaan pienten lasten opettaja ja toimii osaltaan esimerkkinä tytöille; päättäväisyydellä ja kovalla työllä myös tytöt voivat saada koulutuksen ja edetä elämässään. Susan on hankkinut talolle lampaan ja kanoja sekä kasvimaan. Pihapiirissä on nyt myös vesijohto, ja juokseva vesi nostaakin
huomattavasti elintasoa. Eläimistä, kasvimaasta ja talon turvallisuudesta huolehtii palkattu vartija,
Josef, joka asuu samassa pihapiirissä. Osa tytöistä elää edelleen vaarassa paettuaan perheitään, joten
talolla on jatkuvasti vartija.Vuoden 2018 matkalla tytöille esiteltiin kestositeitä ja niitä tehtiin yhdessä työpajoissa. Tytöt ovat käyttäneet aktiivisesti siteitä, ja ovat myös levittäneet niistä tietoa. Osallistuimme vierailuun Erupatan kylään 1.11.2019, jossa tytöt pitivät kylän tytöille esitelmää siteiden käytöstä. Tämä on merkittävää työtä, joka voimaannuttaa tyttöjä ja antaa heille mahdollisuuden toimia esimerkkeinä. Yksi tytöistä, Caroline, on tehnyt koulussa laajan kirjallisen lopputyön kestositeistä. 


Myös tämän vuoden matkalla ompelutaitoja kehitettiin yhdessä tekemällä seinävaate. Tytöt harjoittelivat mm. napinompelua. Myös kutominen oli tytöille mieluisaa, joten seuraavaksi tytöille voisi lahjoittaa puikkoja. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi pipojen tekemistä ja ehkä myymistä.


Susan toivoo, että tytöille voidaan ostaa ompelukone, jotta he voivat jatkaa siteiden tekemistä. Ompelukone mahdollistaisi myös siteiden tuotannon ja mahdollisen myymisen. Yksi tavoite onkin opettaa tytöille myös yrittäjyydestä tai muusta elinkeinon harjoittamisesta.

Vierailumme aikana Irene veti tytöille tarinateatteria pienryhmissä. Tarinateatterissa tytöt saivat heittäytyä draaman avulla itse tuottamiinsa tarinoihin. Tarinateatteri oli onnistunut etenkin vanhempien tyttöjen keskuudessa.

Lisäksi Erupatan kylässä kerrottiin kyläyhteisölle ympärileikkauksen vaaroista. Tilaisuuteen osallistui niin tyttöjä, naisia kuin miehiäkin. Myös varttuneemmille naisille kerrottiin kuukautissiteistä, jotta nuoret tytöt voivat mahdollisesti myöhemmin käyttää kuukautissiteitä ilman, että sitä paheksutaan. Susan kiertääkin jonkin verran eri kylissä kertomassa ympärileikkauksen vaaroista ja haitoista, mutta silti 19 tytön turvatalon ylläpitäminen on hänen päätehtävänsä.


Pitkän tähtäimen tavoitteena Susanilla on Bezuneshin ystävien avulla päästä omavaraiseksi ja mahdollisesti laajentaa toimintaansa. Yksi keino olisi ostaa yhdistyksen tukemana maata, jota he voisivat muun muassa viljellä. Tälle maapalstalle voisi myös mahdollisesti rakentaa turvatalon tai koulun, kun paikallisella Kenian yhdistyksellä olisi siihen varaa.


Lue toisesta postauksesta matkan Etiopian-osuuden kuulumiset.

--------

Bezuneshin ystävät ry:n toiminta perustuu ihminen ihmiselle -periaatteeseen. Toiminta on
täysin lahjoittajien varassa ja mahdollistaa paikallisten toimijoiden ruohonjuuritason työn.
Paikalliset toimijat kiertävät valistamassa tyttöjen silpomista vastaan sekä mahdollistavat perheitään
paenneiden tyttöjen koulutuksen ja turvallisen elinympäristön.

Lahjoitetut varat on käytetty lyhentämättöminä suoraan yhdistyksen säännöissä mainittuihin
kohteisiin.

torstai 16. toukokuuta 2019

Validointimatka Etiopiaan ja Keniaan syksyllä 2018

  
Henrica Fagerlund, Hilkka Autio-Ikkala, Pirjo Leinonen, Sirkka-Liisa Pihlaste ja Eeva Paatela kävivät Etiopiassa ja Keniassa tapaamassa yhdyshenkilöitä Bezunesh Lombeboa ja Susan Kaseroa sekä Elisabethia 30.10.-11.11.2018. 

Matkalaiset matkustivat ensin bussilla Addis Abebasta Etiopian eteläosaan, Damboyaan, tapaamaan Bezuneshia, Tesfayea ja perhettä. Kuvassa matkalaiset yhdessä Bezuneshin perheen kanssa.

Sieltä matka jatkui yhdessä heidän kanssaan kauas maaseudulle Kokosaan, Bezuneshin ja Tesfayen järjestämään valistustilaisuuteen. Sinne Bezunesh oli kutsunut 100 paikallista vaikuttajaa, miehiä, naisia, tyttöjä, nuoria miehiä, kyläpäälliköitä ja kirkon miehiä.

Vaikuttava Bezunesh, tarkkaavaiset kuulijat, ryhmätyöt ja videoesitys toimivat erinomaisesti silpomista vastaan. Kokemus oli unohtumaton.Matka jatkui Awasan kaupunkiin, jossa kovan uurastuksen jälkeen saatiin ostettua viidennestä liikkeestä lahjoitusrahoilla Discover-merkkinen moottoripyörä Tesfayelle ja Bezuneshille. Tätä he olivat pitkään toivoneet helpottamaan kulkemista valistusmatkoilla.

Tesfaye ylpeänä lahjoitusvaroilla hankitun moottoripyörän kanssa.

Etiopiasta matka jatkui Keniaan, Narokiin, jossa tapasimme Susanin ja tytöt. Tervetulojuhla matkalaisille masai-kulttuurin tyyliin oli vaikuttava.

  


 
Lyhyessä tapaamisessa Oltiani-tiimin kanssa sovimme yhteistyön Elisabeth Nkeren kanssa päättyneeksi.

Tuellamme Susanin avuksi oli palkattu henkilökuntaa tyttöjen loma-ajaksi (2kk), mm. opettajia antamaan tukiopetusta tytöille. Saimme itse nähdä neljän päivän aikana kuinka suurella lämmöllä ja viisaudella Susan pitää huolta tytöistä. Lämminhenkisen tapaamisen aikana Henrica haastatteli tytöt yksitellen ja Pirjo samalla kuvasi heidät.Susan yhdessä tyttöjen kanssa.

Tytöt ilahtuivat kovasti vierailustamme.


Jokainen tyttö teki myös yksinkertaisen kouluanomuksen yhdistykselle. Sirkka-Liisa, Hilkka ja Eeva opettivat tytöille kestositeiden ompelua käsin. Kaikki siihen tarvittava materiaali oli tuotu Suomesta.

Tytöt olivat todella iloisia opittuaan ompelemaan kestositeitä.

Tuliaisostokset teimme paikallisessa alusvaatekaupassa. Jokaiselle tytölle ostettiin kahdet alushousut ja lisäksi sandaalit. Suomalainen, Keniassa asuva Reijo oli lähettänyt kiinnostavia englannin- ja swahilinkielisiä kirjoja ja lehtiä tytöille luettaviksi. Näistä opettajat olivat kovin hyvillään, koska kirjoista on kova pula. 

Lopuksi vietimme yhteisen, ikimuistoisen illan matkalaisten hotellin pihalla ja nautimme yhdessä Kenian teetä ja piirakoita. 


Haluatko auttaa?

Silpomisen vastaista työtä Etiopassa ja Keniassa on mahdollista tukea lahjoituksella Bezuneshin ystävät ry:n tilille: FI82 5780 0720 4391 86, viite 1122